Gasanalys

Extevent levererar analysinstrument för anläggningar där man producerar biogas och uppgraderar biogas till biometan. Analys av biogas är en balans mellan tillförlitlighet och mätnogrannhet. Instrumenten skall klara miljön, tex. placeras i Ex-miljö. Vara lättskötta och robusta (enkla att underhålla/rengöra). Styrning och kalibrering skall vara enkel och anpassas till applikationen. Det är viktigt att kompensera för föränderliga faktorer och välja en mätprincip som lämpar sig för applikationen. Utformad så att instrumenten blir lätthanterade och driftsäkra. Dessutom är priset viktigt, då applikationen inte kan bära för stora kostnader.

 

ANA 14 Rågas

ANA 14 Är en vår egna patentsökta analyslösning, där vi använder all vår kunskap och erfarenhet vid utformningen. Egenutvecklad teknik tillsammans med beprövade komponenter ger bra funktion. Vi mäter Metan (CH4), Koldioxid (CO2), Syre (O2), Svavelväte (H2S) i rågasen. Andra gaser kan lösas vid förfrågan.

 

ANA 14 Biometan

ANA 14 Är en egetutvecklad patentsökt analyslösning, där vi använder all vår kunskap och erfarenhet vid utformningen. Egen utvecklad teknik tillsammans med beprövade komponenter ger bra funktion. Utrustning används för att garantera att gasen uppfyller de krav som myndigheten har satt upp för tex. Fordonsgas. Vi mäter normalt sett Metan (CH4), Koldioxid (CO2), Syre (O2), Svavelväte (H2S), Daggpunkt (H2O).         

SÄTT IN HYPERLÄNK ANA 14 FOLDER

 

Fuktmätning

Extevent AB levererar anpassade lösningar för att mäta fukt för att undvika kondens och frysningar i processen. Fukten mäts i grader Celsius Daggpunkt vilket sedan kan översättas i tex mg/Nm3 gas, ppm eller % rel fuktighet.