Gaslarm

Extevent levererar gaslarm för olika gaser och applikationer. Gaslarm används för att varna, skydda och minska riskerna, där giftiga, kvävande eller explosiva gaser kan förekomma. Gaslarm kan bestå av gasdetektorer som är anslutna till en central, alternativt direkt in i ett lokalt styrsystem (tex PLC). Alternativt ett sampling system som har ett centralt mätinstrument samt ett antal mätpunkter som är förbundna till centralenheten med slangar. Det vanligaste är system med detektorer. Ex-applikationer kräver att utrustningen är anpassad för sådan miljö. Extevent har kunskapen att välja rätt utrustning och mätmetod.

Explosiva & brännbara gaser

De vanligaste metoderna för att detektera brännbara gaser är halvledare, katalytiska och infraröda detektorer. En gasdetektor mäter normalt i mätområdet 0-100% LEL (Lower Explosive Level) vilket motsvarar 0-5% volym CH4. För biogasapplikationer är infraröda detektorer (IR) att föredra. Gasdetektorer finns i flera utföranden och prisklasser. Exempel på sådana detektorer är Extevent ANA 14 LEL Detektor, ADOS GTR 196, Crowcon IRMax, Dräger PIR, Simtronics GD10P.

Toxiska & kvävande gaser

För att detektera toxiska och kvävande gaser är elektrokemiska och IR-detektorer de vanligaste. De finns i flera utföranden och prisklasser och exempel på några sådana detektorer är Extevent ANA 14 TOX Detektor, ADOS GTR 196, Crowcon, Dräger m.fl.