Historia

ExTeVent AB (förkortning av Exhaust Technicals Ventilation) startades 1987 av Eli Näslund, och var till en början återförsäljare och filial till Celsius Vent (fd. Anderssons värme). Eli arbetade i huvudsak med punktutsug för svetsrök och fordonsavgaser. Extevent AB var då beläget i Jönköping. 1996 ville Eli trappa ner och sökte någon som kunde ta över verksamheten.

I Januari 1997 Startade Mikael Leicht ett nytt bolag som tog över verksamheten i Extevent AB. Eli och hustrun Siv flyttade till sin gamla hembygd i Vilhelmina och övergick till pensionärslivet.

Extevent AB har sedan dess utvecklats från ett rent ventilationsbolag till att mer och mer inrikta sig mot gasbranschen. Extevent AB har idag ett flertal egna produkter inom gasmätning och odörisering, samt representerar ett flertal andra leverantörer av utrustning. Vi arbetar dessutom med utformning av krav, projektering, projektledning, installation, driftsättning och service av de utrustningar i säljer.