Löpbanor

Extevent levererar kompletta anläggningar för avgasutsug.

Tillsammans med våra kunder utformar vi en anläggning som uppfyller de krav som ställs.
En leverans består av mekaniska komponenter, elkomponenter, automation, ventilation, pneumatik mm.

Exempel på ingående komponenter är tex. fläkt, ventilationskanaler, spjäll, styrdon, löpskenor med vagnar, pneumatikkomponenter, avgasslangar, balansblock, manöverventil, avgasmunstycke.