Odörisering

Extevent levererar utrustning för odörisering av gas. Naturgas såväl som uppgraderad biogas är luktfri. Luktmedel skall tillsättas i gasen så att man så att man skall kunna känna lukten av en gasblandning långt innan den blir explosiv. (<20% LEL) .        

Doserutrustning

Doseringsutrustningen skall på ett säkert sätt dosera in rätt mängd luktmedel i gasen. Extevent har utvecklat en egen doseringsutrustning. Idag tillverkar vi den tredje genarationen av vår utrustning. ODORIZER FS 6.0-III och FS 12.0-III, är utrustad med flödesvakt för att säkerställa leveransen, Klarar tryck upp till 400 bar och lämpar sig därför till LCNG anläggningar. LCNG är anläggningar som högtrykskondenserar flytande Naturgas till komprimerad Naturgas, som används till bla drivmedel för Fordon.                   
Kommer i två storlekar 6 och 12 liter.

Odörmedel

Det finns olika typer av luktmedel. De kan delas in i två grupper, de som är som innehåller olika svavelföreningar som tex. THT och Merkaptan. Samt svavelfritt luktmedel som framställs syntetisk väg, att jämföras med en parfym men med (en annan upplevelse/syfte!)
Extevent AB säljer och distribuerar GASODOR S-Free som namnet anger är det utan svavel. Vi har en distributionscentral utanför Göteborg.

Odörtankar

För transport av odörmedel använder vi framför allt tankar av typen GA50, Det är en rostfri tank med 50 liters volym, Tryckgodkänd till 10 bar. På kärlets topp sitter anslutningar med snabbkopplingar. Vi har ett retursystem på tankarna så att man snabbt och enkelt kan få ett fyllt kärl och returnera sitt tomma kärl. GA50 kan köpas alternativt hyras. Vanligast är att kunden köper ett eget kärl.                   

Övrigt

Kringutrustning, så som olika typer av Skåp, Värme, Spillskydd, Nivåmätning, Nivåvakter, Vågar mm. Finns som tillbehör till doseringsutrustningen.