Specialapplikationer

Extevent skräddarsyr rörliga utsug för olika industriapplikationer.

Exempel på applikationer är långa slipmaskiner, långa svarvar, olika typer av långa fleropperatonsmaskiner. Utsug av rök, gaser, dimma mm. Vi kan även leverera olika typer av filter och fläktar.

Kanaler