Ventilation

ExTeVent utvecklar och producerar utsugs utrustning för fordonsindustri och processindustri. Rörliga från- och tilluftsystem med kanaler och slangar för tex. fordonsavgaser, traversventilation, långa bearbetningsmaskiner. Avgasutsug för fordon, fasta platser, slangrullar, mobila etc. UTRUSTNING, avgasslang, munstycken (pneumatiska och mekaniska), fläktar, lyftblock, balansblock, spjäll, adapters, löpskenor, vagnar till löpskenor, reservdelar, pneumatik. Vi gör även hela projekt i samarbete med kund och entreprenöre.

Antingen så kommer man direkt till en av sidorna i menyn till vänster, eller också en separat sida med information som i sin tur kan länka vidare till sidorna i sidomenyn.